Kontakt

Industrial Engineering West Group AB | Fiskhamnsgatan 4, 414 51 Göteborg
Telefon: 031-749 98 00 | E-post: info@iewgroup.se
Organisationsnummer: 556905-5790 | Bank: Handelsbanken | Bankgiro: 126-6808

LARS AXELSSON

VD

Telefon  031-749 98 01

lars.axelsson@iewgroup.se

Lars är VD för IEW Group och har arbetat på Pidab sedan starten 1990. Han har lång erfarenhet inom processautomation och processäkerhet. Kontakta Lars om frågor som rör IEW Groups verksamhet i allmänhet eller processäkerhet i synnerhet.

MARTIN ABRAHAMSSON

MARKNAD MEKANIK OCH RÖR

Telefon  031-749 98 02

martin.abrahamsson@iewgroup.se

Martin arbetar som VD för Rördesign och har arbetat där sedan 1998. Martin har lång erfarenhet av rörkonstruktion och projektledning. Kontakta Martin om du har frågor om rörsystem och mekanisk design.

PER FORSBRING

MARKNAD PROCESSAUTOMATION

Telefon  031-749 98 03

per.forsbring@iewgroup.se

Per är VD på Pidab där han har arbetat sedan starten 1990. Per har lång erfarenhet inom processautomation och projektering. Kontakta Per om du har frågor angående processautomation.

MARTIN JARHULT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING

Telefon  031-749 98 06

martin.jarhult@iewgroup.se

Martin Jarhult är vice VD samt kvalitets- och miljöchef på Rördesign, och expert på kvalitetslednings-system. Martin har utvecklat och är ansvarig för IEW Groups kvalitetsledningssystem.

MALIN BERGAND

EKONOMIANSVARIG

Telefon  031-749 98 05

malin.bergand@iewgroup.se

Malin Bergand är ekonomiansvarig för IEW, så har ni några frågor som gäller ekonomin så hör av er till Malin.