Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet

Vår verksamhet baseras på en enda resurs och det är människan. Kvalitén på det vi presterar beror i hög grad på att vi trivs med varandra och med våra arbetsuppgifter. Och på att vi tror på det vi gör. Därför är inte vårt hållbarhetsarbete ett självändamål utan en helt naturlig del av verksamheten.

Engagemanget hos våra medarbetare lägger grunden till det samhällsansvar som IEW Group tar. Vårt  hållbarhetsarbete bygger på att vi stimulerar nya perspektiv och idéer i vår egen verksamhet och på att vi stödjer andra samhällsnyttiga verksamheter.

Medlemmar i CSR västsverige

CSR (Corporate Social Responsibiliy) innebär att vi bryr oss om och tar ett ansvar för hur vår verksamhet påverkar människor, miljö och samhället i stort.
Sedan 2014 är vi medlemmar i CSR västsverige som är Sveriges största hållbarhetsnätverk.