Med nya tankar för Sandviks syraberedningsprocess

Sandvik Materials Technology är en världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och produkter i speciallegeringar. Produkter som efterfrågas av de mest krävande industrierna.

Hantering av syror i processen medför risker

IEW Groups uppdrag omfattar flera säkerhetshöjande åtgärder i Sandvik Materials Technologys anläggning för elektropolering av rörämnen.

Elektropolering är en metod som används för att rengöra och reducera små ojämnheter i metallytor. Metoden är baserad på elektrolys, vilket innebär att likström leds igenom metallytan via en elektrolyt som i huvudsak består av svavelsyra och fosforsyra. På så sätt poleras metallytan kemiskt genom att metall överförs till elektrolyten.

Säkerhetshöjande åtgärder som reducerar risk

Vi projekterar nya tankar och rörsystem för anläggningens elektrolytberedning så att säkerheten ökar vid tillredning av elektrolytsyra.
Dessutom programmerar vi ett helt nytt applikationsprogram till anläggningens styrsystem och vi kompletterar styrprogrammet med separata säkerhetsfunktioner och instrumentering.

Genom dessa åtgärder reducerar vi riskerna för personskador, miljöpåverkan och egendomsskador.

Ett åtagande genom hela värdekedjan

Sandvik var tydliga med att IEW har ansvaret för uppdraget genom hela värdekedjan, från förstudie till genomförande.
Vi har ett projektåtagande där vi tar ett helhetsansvar säger Lars Axelsson, VD på IEW Group. Vår uppgift är nu att se till att de åtgärdsförslag vi föreslog i förstudien, och som Sandvik Materials Technology har sanktionerat, blir utförda.

Det innebär att vi tar ansvar för processdesign, konstruktion, upphandlingar, montage och driftsättning.