Socialt ansvar

Vi stimulerar aktivt personlig utveckling och  kunskapsöverföring. På så sätt bygger vi en naturlig sammanhållning och goda interna relationer mellan våra medarbetare.

Våra olikheter är en styrka. Vi ser våra olikheter som en källa till nya perpektiv och idéer och vi tar hänsyn till mångfald då vi sätter samman projektgrupper och team.

Sociala relationer bygger på tillit. Öppenheten i vår organisation stärker sammanhållningen och känslan av delaktighet. Vi kan alla lyfta fram våra åsikter och idéer i olika forum som hjälper oss att förbättra våra rutiner och vår arbetsmiljö.