Projektsupport

I en effektiv projektorganisation behövs olika former av stöd för att avlasta projektledaren. Fördelen är att ingenjörsresurserna kan fokusera på design och konstruktion.

Vår dedikerade kvalitetsledningsingenjör stöder våra egna och våra kunders projekt med strukturerade och ändamålsenliga procedurer. Det säkerställer att den dokumentation som produceras och kommuniceras är korrekt och spårbar.

Vi har en utbildad projektekonom som ser till att projektledaren har ekonomisk kontroll i projektets alla stadier och dessutom stöds organisationen vid upphandlingar.