El & Instrument

IEW Group har ett mycket kompetent team av el- och instrumentingenjörer som ansvarar för design av elförsörjningssystem, mätinstrument och manöverdon. Samverkan med övriga ingenjörsdiscipliner är, förutom kompetens, en mycket viktig faktor för teamet.

Vi har behörighet och kompetens att utföra projektering av elanlägningar. Våra elingenjörer dimensionerar och konstruerar kompletta system för distribution av elkraft till olika typer av förbrukare i processanläggningar.

Vår kompetens inom processinstrumentering gör att vi kan välja den mest lämpliga mätmetoden och att vi förstår vilka förutsättningar de instrument vi väljer behöver, för att mätningar och signalöverföringar ska bli tillräckligt noggranna och rubusta.