Säker hantering och transport av bensen och tjära för SSAB

I sitt koksverk i Luleå producerar SSAB koks. Koksen används i masugnsprocessen vid framställningen av råjärn. Vid koksningen upphettas stenkol i en syrefri miljö genom så kallad pyrolys. Flyktiga ämnen i stenkolen avskiljs och kvar blir koks. Koksning har skett på i princip samma sätt sedan metoden började användas på 1700-talet.

Biprodukterna vid koksning är koksgas, bensen och stenkolstjära. Den energirika koksgasen används av SSAB som energikälla i stålverket och av Lulekraft för produktion av el och fjärrvärme i sitt kraftvärmeverk. Bensen och tjära säljs och skeppas ut med båt från hamnen i Luleå.

Riskfyllda moment vid transport och utlastning

Bensenen lastas idag ut med hjälp av tankbilar som kör i skytteltrafik mellan koksverket och hamnen. Eftersom bensen är ett ämne som är både brandfarligt och hälsovådligt medför den nuvarande hanteringen vid utlastning flera riskfyllda moment.

Ny teknisk lösning för en utlastningsledning

Vårt uppdrag innebar att i formen av en förstudie presentera en teknisk lösning och en kostnadskalkyl avseende byggnation av en ny utlastningsledning för bensen från koksverket till hamnen, säger Per Sassner, ledande processingenjör på IEW Group.

Utöver själva rörsystemet omfattade uppdraget även system för tömning av rörledningen samt omhändertagande av andningsångor från tankbåten.