Mekanik & Rör

I IEW Group har vi specialister på mekanisk design av processutrustningar och konstruktion av rörsystem. Kunskap, noggrannhet och tålamod är egenskaper som beskriver kompetensen hos ingenjörsteamet.

Våra mekanik- och röringenjörer väljer material, gör hållfasthetsberäkningar och detaljkonstruerar. Med hjälp av moderna mjukvaruverktyg producerar de kompletta underlag för tillverkning och installation.

Vi har moderna 3D-verktyg som vi använder vid konstruktionsarbetet vilket gör att samtliga ingenjörsdicipliner kan vara delaktiga under hela konstruktionsfasen. Dessutom är dessa verktyg effektiva hjälpmedel under installationsfasen och när drifts- och underhållsrutiner ska planeras.