Funktionsansvar

Vår mission är att vara en lyhörd och engagerad partner som kan och vill ta ett komplett funktionsansvar för multidiciplinära projekt.

Som uppdragsgivare bestämmer du den grad av funktionsansvar som du vill att vi ska ta beroende på projektets omfattning, komplexitet och utifrån din egen organisations förmåga.

Vårt erbjudande omfattar allt från rådgivning och utredningar som kräver ett brett tekniskt kunnande till totalåtaganden. I ett totalåtagande ansvar vi för processdesign, konstruktion, upphandling, montage, driftsättning och överlämning.