IEW Group tillför en extra dimension.
Ja, faktiskt flera stycken.

IEW Group är resultatet av våra uppdragsgivares önskemål om en samarbetspartner som har kompetens inom flera processtekniska ingenjörsdiscipliner. Och som har fömågan att ta helhetsansvar för multidiciplinära anläggningsprojekt.

Med oss får du en lyhörd och engagerad partner. Vi är vana att ta totalansvar. Vi planerar, koordinerar och genomför uppdrag inom samtliga ingående teknikområden.

IEW Group AB bildades 2012 efter flera års samarbete mellan bolagen Pidab och Rördesign. Ingenjörsresurserna till vår projektverksamhet hämtas främst från de båda moderbolagen.