Miljöansvar

IEW Groups verksamhetsområde och vår samlade tekniska kompetens ger oss en unik möjlighet att få vara med att bidra till en hållbar miljö. Därför söker vi aktivt uppdrag som har en tydlig grön profil.

I de projekt vi driver och medverkar i försöker vi alltid hitta tillförlitliga, energieffektiva och ekonomiskt hållbara process- och automationslösningar. En hög tillförlitlighet ger oftast en låg miljöbelastning.

Vi själva påverkar främst miljön genom våra resor. Genom moderna och effektiva IT-verktyg kan våra tjänsteresor begränsas och då vi väl reser väljer vi i första hand tåget.