Ledningssystem

Våra projekt följer en och samma modell med ett syfte – att leverera anläggningar med fokus på funktionacceptansbudget och tid. Ledningssystemet bygger på strukturen i Annex SL Appendix 2 och uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Kvalitetpolicy

Vi ska färdigställa projekt med fokus på acceptans, funktion, tid och budget: Våra uppdragsgivare skall komma tillbaka för fler uppdrag, inte för brister i genomförandet.

Miljöpolicy

Vi ska färdigställa projekt med fokus på att inte påverka Sveriges miljökvalitetsmål negativt genom tydlig planering och smart resurshantering.