Processautomation

IEW Group har en grupp automationsingenjörer som har en bred kompetens som bland annat omfattar programmeringsteknik och reglerteknik. Många av våra automationsingenjörer är även kompetenta instrumentingenjörer.

Våra automationsingenjörer designar och programmerar de styrsystem med vars hjälp processen styrs och övervakas. Dessutom verifierar de att styr- och övervakningsfunktionerna är riktiga.

Flera av våra automationsingenjörer har även den speciella kompetens som krävs för att programmera applikationsmjukvara till säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS). Vi är säkerhetspartnets till Siemens, ABB och HIMA.