Vätgastankstation för bränslecellsdrivna bilar på Arlanda

2015 byggde AGA Sveriges största vätgastankstation på Arlanda. Detta som ett led i satsningen på vätgas som fordonsbränsle.

Vätgastankstationen togs i drift 2015 och har en kapacitet för 180 tankningar med 700 bars tryck per dag. Det tar max tre minuter att tanka bilen och med en full vätgastank kommer man cirka 50 mil.

Anläggningslayout och detaljprojektering på AGAs vätgasfabrik

Vätgasen kommer från AGA:s anläggning i Sandviken där vatten sönderdelas till vätgas och syrgas med grön el i en omvänd bränslecell. En så kallad elektrolysör.

Elektrolysöranläggningen kan producera upp till 550 m3 vätgas i timmen. Anläggningen togs i drift 2014 och den försörjer förutom tankstationen flera av Sandviks  produktionsenheter med vätgas.

IEW Group ansvarade för anläggningslayouten och för detaljkonstruktionen av alla ingående rörsystem. Projekteringen utfördes med hjälp av 3D-verktyget Autodesk Inventor.