Resursförstärkning

Rördesign och Pidab har under lång tid tillhandahållit kvalificerad ingenjörskompetens till processindustrin.

Förutom att ta funktionsansvar i egna projekt så kan vi bemanna och förstärka din projektorganisation i alla projektfaser. Hela vägen från förstudie till driftsättning.

Vi erbjuder genom ramavtal ett brett utbud av mer eller mindre specialiserade ingenjörstjänster som vi baserar på de ingenjörsresurser som Rördesign och Pidab har.