Installation & Driftsättning

Vårt ledningssystem har en särskild kontrollprocedur som säkerställer kvalitén vid tillverkning, installation och driftsättning så att ställda krav och förväntningar uppfylls.

Vi har erfarna montageledare med BAS-P och BAS-U utbildning som ser till att tillverkning och installation sker på ett säkert sätt. Dessutom har vi en auktoriserad elbesiktningsingenjör som utför entreprenadbesiktningar av ingående elanläggningar.

Många av våra ingenjörer har en gedingen kompetens och erfarenhet av att ta processanläggningar i drift. Avtestning, felsökning, intrimning och utbildning är typiska arbetsuppgifter som ingår vid en driftsättning.